Biografen

Föreningen

Gagnefs Bio


Föreningen Gagnefs Bio bildades 2019. Syftet med föreningen är att visa kvalitetsfilm till ett vettigt pris.


Medlemmarna driver biografen.

Styrelsen består av 5 medlemmar

med ordföranden Barbro Liss.


Biografen ligger i Lindberghallen i Djurås. I den rymliga lokalen "Lindberg" finns plats för uppemot 250 besökare.


Vi samarbetar med Våra gårdar.


Biosalongen