Biografen

Föreningen

Gagnefs Bio


Föreningen Gagnefs Bio bildades 2019. Syftet med föreningen är att visa kvalitetsfilm tiil ett vettigt pris.


Medlemmarna driver biografen.

Styrelsen består av 5 medlemmar

med ordföranden Per Målare.


Biografen ligger i Lindberghallen i Djurås. I den rymliga lokalen "Lindberg" finns plats för uppemot 250 besökare.


Vi samarbetar med Våra gårdar.


Biosalongen